Velikost vašeho obchodu závisí na vašich individuálních preferencích, chuti riskovat i znalostech vybraného instrumentu. Dobré pravidlo: držte se v mantinelech, v rámci kterých se stále cítíte dobře. Pákový efekt zvyšuje vaši obchodní sílu, ale i rizika; při ztrátě většího obchodu budou vyšší i vaše finanční ztráty. Vývoj menších obchodů je přirozeně pomalejší.


Bez ohledu na velikost transakce si můžete být jisti, že se na vás vztahují naše zásady o ochraně proti zápornému zůstatku. To znamená, že vaše ztráty nikdy nepřesáhnou výši prostředků, které máte na účtu. Jinak řečeno nikdy nám nebudete dlužit ani korunu.