Ne. V době uzavření podkladových trhů nemůžeme provádět žádné příkazy.