Období vysoké volatility trhu nebo zpoždění v komunikaci mohou mít vliv na dobu nutnou k provedení příkazu. Proto může dojít k tomu, že jsou tržní příkazy provedeny v rámci jiné sazby či kurzu, než bylo původně zadáno. Ještě jiný termín pro tuto situaci je „prokluz“. Další informace naleznete v našich zásadách provádění pokynů.