Jakožto makléř autorizovaný a regulovaný úřadem Financial Conduct Authority ve Velké Británii je iFOREX UK zákonně povinen před provedením vkladu ověřit totožnost klientů. Proces identifikace začíná vyplněním dotazníků (KYC a CDD), které se objeví na platformě (panel "Můj účet"> "Aktivovat můj účet").


Pro vyhodnocení vhodnosti provádění dané obchodní činnosti daným klientem byl vytvořen dotazník KYC (Know Your Client aneb "poznej svého klienta"). Na základě svých odpovědí klient obdrží zprávu "můžete pokračovat", může obdržet ke schválení oznámení "varování před rizikem" nebo za účelem schválení může být požádán, aby vyplnil kvíz obchodních znalostí. Pokud neodpoví správně, aktivace iFOREX UK účtu mu nebude umožněna.


Účelem dotazníku CDD (Customer Due Diligence) je ověřit totožnost našich klientů a zajistit, že vyhovují zákonným požadavkům proti praní špinavých peněz AML (Anti Money-Laundering). Cílem je zjistit zdroj finančních prostředků u nás uložených, aby se zabránilo činnostem spojeným s praním špinavých peněz a financování terorismu. Některé odpovědi na otázky CDD mohou vést k blokaci procesu registrace. Ve všech případech budou data zpracována naším oddělením kontroly, které klientovi pošle upozornění prostřednictvím SMS a e-mailu, zda může pokračovat dál a vložit prostředky, anebo ne.


Po úspěšné kvalifikaci procesy KYC a CDD si klient může vložit prostředky na účet. Následně je klient požádán o zaslání identifikačních dokladů (doklad totožnosti, doklad o pobytu a kopie kreditní karty se skrytými údaji). Částky nižší než 7 000 GBP jsou zpracovávány pomocí GBG. Částky přesahující 7 000 GBP zpracovává naše oddělení kontroly.