Totožnost našich klientů ověřujeme prostřednictvím několika oficiálních dokumentů. Cílem je chránit naše klienty zamezením krádeže identity, podvodů a praní špinavých peněz.

Vyžadujeme následující dokumenty:


  1. Barevná kopie úředního dokladu totožnosti s fotografií (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  2. Doklad o aktuálním místě pobytu (např. účet za elektřinu nebo bankovní výpis). Tento dokument nesmí být starší tří (3) měsíců, přičemž P.O. Box jakožto platná adresa není přijatelný.
  3. Pouze pro klienty, kteří provedli vklad přes kreditní kartu: kopie obou stran kreditní karty (skryjte prvních 12 číslic karty na přední straně a CVV kód na zadní straně karty).


Na základě požadavků FCA může iFOREX UK v některých případech požádat i o jiné dokumenty.


Dokumenty nám můžete posílat prostřednictvím zabezpečeného systému odesílání na naší obchodní platformě. Tento způsob preferujeme, jelikož vám umožní odeslat najednou všechny dokumenty k okamžitému zpracování naším oddělením kontroly. Preferujete-li e-mail, nikdy nám takto nezasílejte kopie kreditní karty. E-mailem přijímáme pouze kopie dokladu totožnosti a dokladu o pobytu.