Referenční číslo nabyvatele (ARN) je jedinečné číslo, které označuje konkrétní transakci kreditní kartou. Tato čísla mohou použít vydávající banky ke sledování transakcí nabyvatelů. Poskytněte ARN vydavateli vaší kreditní karty a ten vám pomůže při sledování vašich prostředků.