Je nám líto, že odcházíte. Pro zrušení obchodního účtu iFOREX UK nás kontaktujte na compliance@iFOREX.co.uk. Vaši e-mailovou adresu odstraníme ze všech našich registrů e-mailů a zablokujeme váš účet.

Upozornění: Jakožto finanční instituce je iFOREX UK povinen dodržovat platné zákony a předpisy, které nás zavazují k vedení záznamů o klientských účtech po stanovenou dobu. Za neaktivní, ale nezrušený účet nebudeme účtovat žádné poplatky za údržbu po dobu jednoho roku nečinnosti. Po roce nečinnosti účtujeme za každého dalšího čtvrt roku nečinnosti poplatek ve výši 15 USD.

Pokud kapitál vašeho účtu dosáhne nuly, nebudou účtovány žádné poplatky.