1. Přejděte do Nastavení

 2. Přístup k Face ID a přístupovému kódu

 3. Povolte použití Face ID pro automatické vyplňování hesel

 4. Vraťte se do Nastavení

 5. Přístupová hesla

 6. Klepněte na Automatické vyplňování hesel


  Zkontrolujte, zda je aktivována možnost Automatické vyplňování hesel a zda je povolena možnost Svazek klíčů (Keychain).


  Poté se vraťte na Hesla a klepněte na znaménko "+".
 7. Přidejte své uživatelské jméno a heslo pro webové stránky iFOREX UK

 8. Přejděte na přihlašovací údaje iFOREX UK a klepněte na pole uživatelského jména. Vyberte navrhované uživatelské jméno a/nebo heslo zobrazené v horní části klávesnice.
  1. Přihlášení z aplikace

  2. Přihlášení ze Safari

  3. Přihlášení z Chrome

 9. Klepněte na Přihlásit se