Upozornění: Vymazáním mezipaměti webového prohlížeče, souborů cookie a historie může dojít k odstranění dat, jako jsou uložená hesla, našeptávač adresního řádku, obsah nákupního košíku atd.

I když byste mezipaměť, soubory cookies a historii webového prohlížeče měli mazat pravidelně, abyste zabránili problémům s výkonem nebo je vyřešili, je dobré si (nejdůležitější) uložené informace před vymazáním překontrolovat.

Podrobnosti o mezipaměti prohlížeče, souborech cookies a historii:

U prohlížečů pro stolní počítače můžete rychle otevřít nabídky používané k vymazání mezipaměti, souborů cookie a historie. Ujistěte se, že je prohlížeč otevřený, a poté vyberte a stiskněte Ctrl-Shift-Delete (Windows) nebo Command-Shift-Delete (Mac). Pokud tato možnost nefunguje, postupujte podle příslušných pokynů níže.

Pokud níže uvedené pokyny přesně neodpovídají tomu, co vidíte, je možné, že budete muset webový prohlížeč aktualizovat na nejnovější verzi.

*Pokud níže pokyny pro konkrétní verzi nebo prohlížeč nevidíte, vyhledejte v nabídce 'Nápověda' v prohlížeči položku 'Vymazat mezipaměť' ('Clear cache'). Pokud si nejste jisti, jakou verzi prohlížeče používáte, přejděte do nabídky "Nápověda" nebo do nabídky prohlížeče a vyberte možnost 'O aplikaci [název prohlížeče]'. Pokud řádek nabídek v Internet Exploreru a Firefoxu nevidíte, stiskněte Alt.


Chrome

 1. Na panelu prohlížeče zadejte: chrome://settings/clearBrowserData
 2. V horní části okna 'Vymazat údaje o prohlížení' ('Clear browsing data') klikněte na tlačítko 'Pokročilé' ('Advanced').
 3. Vyberte následující možnosti:
  • 'Historie prohlížení' ('Browsing history')
  • 'Historie stahování' ('Download history')
  • 'Soubory cookie a další data stránek' ('Cookies and other site data')
  • 'Obrázky a soubory v mezipaměti' ('Cached images and files')
  • Z rozbalovací nabídky 'Časové období' (‘Time range’) můžete vybrat časové období, po které chcete vymazat informace uložené v mezipaměti. Chcete-li vymazat celou mezipaměť, vyberte možnost 'Od počátku věků' (‘All time’).
 4. Klikněte na 'VYMAZAT DATA'.
 5. Ukončete všechna okna v prohlížeči a prohlížeč znovu otevřete.