Upozornění: Vymazáním mezipaměti webového prohlížeče, souborů cookie a historie může dojít k odstranění dat, jako jsou uložená hesla, našeptávač adresního řádku, obsah nákupního košíku atd.

I když byste mezipaměť, soubory cookies a historii webového prohlížeče měli mazat pravidelně, abyste zabránili problémům s výkonem nebo je vyřešili, je dobré si (nejdůležitější) uložené informace před vymazáním překontrolovat.

Podrobnosti o mezipaměti prohlížeče, souborech cookies a historii:

U prohlížečů pro stolní počítače můžete rychle otevřít nabídky používané k vymazání mezipaměti, souborů cookie a historie. Ujistěte se, že je prohlížeč otevřený, a poté vyberte a stiskněte Ctrl-Shift-Delete (Windows) nebo Command-Shift-Delete (Mac). Pokud tato možnost nefunguje, postupujte podle příslušných pokynů níže.

Pokud níže uvedené pokyny přesně neodpovídají tomu, co vidíte, je možné, že budete muset webový prohlížeč aktualizovat na nejnovější verzi.

*Pokud níže pokyny pro konkrétní verzi nebo prohlížeč nevidíte, vyhledejte v nabídce 'Nápověda' v prohlížeči položku 'Vymazat mezipaměť' ('Clear cache'). Pokud si nejste jisti, jakou verzi prohlížeče používáte, přejděte do nabídky "Nápověda" nebo do nabídky prohlížeče a vyberte možnost 'O aplikaci [název prohlížeče]'. Pokud řádek nabídek v Internet Exploreru a Firefoxu nevidíte, stiskněte Alt.


Prohlížeč Firefox

  1. V nabídce Historie vyberte možnost Vymazat nedávnou historii. Pokud je řádek nabídek skrytý, stisknutím klávesy Alt jej zviditelněte.
  2. Z rozbalovací nabídky "Časový rozsah vymazání": vyberte požadovaný rozsah. Chcete-li vymazat celou mezipaměť, vyberte možnost "Vše".
  3. Vedle položky Podrobnosti klikněte na šipku dolů a vyberte, které prvky historie chcete vymazat. Chcete-li vymazat celou mezipaměť, vyberte všechny položky.
  4. Klikněte na tlačítko Vymazat.
  5. Ukončete všechna okna prohlížeče a prohlížeč znovu otevřete.