Android:

Mezipaměť můžete vymazat dvěma způsoby: celou mezipaměť aplikace a webového prohlížeče najednou nebo pro jednotlivé aplikace.

  1. Otevřete aplikaci "Nastavení".
  2. Klepněte na "Úložiště" nebo "Úložiště a paměť" (znění se liší v různých verzích a zařízeních Android).
  3. Klepněte na "Data uložená v mezipaměti", která zobrazuje množství dat uložených v mezipaměti v zařízení.
  4. Zobrazí se vyskakovací okno s dotazem, zda chcete vymazat data uložená v mezipaměti. Klepnutím na tlačítko OK vymažete veškerou mezipaměť v zařízení.


Vymazání mezipaměti konkrétní aplikace v systému Android

Mezipaměť můžete vymazat z aplikace iFOREX v prohlížeči zařízení Android.

Jednoduše:

  1. Otevřete aplikaci "Nastavení".
  2. Sjeďte prstem dolů a klepněte na "Aplikace".
  3. V seznamu aplikací klepněte na "iFOREX".
  4. Na obrazovce Informace o aplikaci klepněte na Úložiště.
  5. Na další obrazovce uvidíte tlačítko s nápisem: "Vymazat mezipaměť". Klepnutím na něj vymažete mezipaměť konkrétní aplikace.