Android

Postup vymazání mezipaměti, souborů cookie a historie se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení Android a preferovaném prohlížeči. Měli byste však být schopni vymazat mezipaměť a data z nabídky nastavení správy aplikací.

  1. Přejděte na "Nastavení" a zvolte "Aplikace" nebo "Správce aplikací".
  2. Přejeďte prstem na kartu Vše.
  3. V seznamu nainstalovaných aplikací vyhledejte webový prohlížeč a ťukněte na něj. Klepněte na "Vymazat data" a poté na "Vymazat mezipaměť".
  4. Ukončete / ukončete všechna okna prohlížeče a znovu otevřete prohlížeč.


Chrome pro Android

  1. Klepněte na "Menu Chrome" > "Nastavení".
  2. Klepněte na "(Pokročilé) soukromí".
  3. Z rozbalovací nabídky Časové období vyberte možnost "Po celou dobu".
  4. Zaškrtněte políčka Soubory cookie a data stránek a Obrázky a soubory v mezipaměti.
  5. Klepněte na Vymazat data.
  6. Ukončete všechna okna prohlížeče a prohlížeč znovu otevřete.