1. Klepnutím a podržením aplikaci odinstalujete. Uvidíte, že se všechny ikony aplikací začnou třást.
  2. Klepněte na "X" v rohu aplikace.
  3. Klepněte na Smazat.
  4. Stisknutím tlačítka "Domů" v zařízení znovu zamkněte obrazovku.
  5. Spusťte aplikaci "App Store".
  6. Klepnutím na fotku otevřete svůj účet.
  7. Klepněte na "Zakoupeno".
  8. Vyhledejte aplikaci a klepnutím ji nainstalujte.